Piano Course Sound Tree

Piano Course Sound Tree
คอร์สเรียนเปียโนสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

ด้วยประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ ทางการสอนเปียโนของ Kawai Music Education หลักสูตร Piano Course Sound Tree คอร์สเรียนเปียโนสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการสอนที่เน้นให้เข้าใจดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกการฟัง ร้อง และเล่นเปียโน ที่สำคัญคือเด็กๆจะสามารถอ่านโน๊ตได้ อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจทฤษฎีทางดนตรีที่สอดแทรกในบทเรียนที่สำคัญคือ เด็กๆจะมีความสุข ชอบและรักการเล่น รวมถึงการฝึกซ้อม สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการบรรเลงได้อย่างอิสระ และเกิดสุนทรีย์ทางดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนกับ Sound Tree Method

Piano Course Sound Tree คอร์สเรียนเปียโนสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป จะทำให้เด็กๆ มีความสุขกับบทเพลงที่ดีไซน์เข้ากับธรรมชาติที่เด็กๆเคยชิน และชื่นชอบ และเปิดโอกาศให้เด็กๆได้มีโอกาศโชว์พลังดนตรีได้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างงดงามโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Private Lessons อายุของกลุ่มนักเรียน วิชาเด็กเล็กจะอยู่ในช่วง 1-4 ขวบ 4ขวบขึ้นไป เป็นวิชาดนตรีทั่วไป

Why We Are The Best Place To Learn

Certified and Experienced Teachers
Before & After School Care
Certified Curriculum
Safe & Secure Environment

For the needs of special plans can contact

: 02-101-0618

: kawaimusiccwt@gmail.com

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618