Kulu Kulu Club

Kulu Kulu Club
คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 ปี

Kuru Kuru Club คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 ปี กับช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจะเข้าใจคำสั่ง และมีเหตุผลเพิ่มขึ้น

Kulu Kulu Club คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 ปี เราใช้ดนตรีกับการพัฒนาโดยใช้บรรยากาศในชั้นเรียน สนุกสนานกับเสียงดนตรี มีการเล่านิทานประกอบดนตรีเพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพและเสียง มีเกมส์ดนตรีให้เด็กๆได้เล่นไปกับคุณครู และผู้ปกครอง ความสนุกสนานในชั้นเรียน Kulu Kulu Club คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 ปี ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ

Rhythmic เป็นสื่อการสอนให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับสุนทรีย์ทางดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมี Personality หรือบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเด็กๆวัย 2ขวบมาอยู่ด้วยกัน จะทำให้เกิดเสียงดนตรี Harmony ที่งดงามตามสไตล์ของวัย 2ปี ทำให้เด็กๆรู้จักการเข้าสังคมโดยใช้ดนตรีสื่อสารซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการด้าน การฟัง ร้อง และ เล่น

รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม Group Lesson

ทุกๆของการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะไม่ได้ใช้ CD หรือสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิค แต่จะใชเปียโนบรรเลงโดยครูผู้สอน ในการเล่นแนวประกอบปรสาน (Accompaniment)ครูจะบรรเลงตามจังหวะของเด็กๆ

Rhythm activities with mom

เด็กๆจะได้ใช้ประสาทสัมผัส กับคุณพ่อ หรือ คุณแม่ ตามจังหวะที่ครูผู้สอนเล่นประกอบในชั้นเรียน

Play with instruments

นอกจากเปียโนในชั้นเรียนแล้ว เด็กๆจะได้สัมผัส หรือเล่นกลอง Tamboline เครื่องประกอบจังหวะต่างๆที่เด็กๆชอบ ตามจังหวะที่ครูเล่น

Piano and picture books

นอกจากนั้นเด็กๆจะได้ฟังการบรรเลงเปียโนจากครูผู้สอนทุกๆชั่วโมงเพื่อสอนมารยาทในการฟังเพลง สร้างสมาธิในการฟังเพลงและสร้างจินตนาการ

Ending

ลำดับสุดท้ายของทุกๆชั่วโมงของการเรียนจะมีการร้องเพลงประกอบการบรรเลงของครูผู้สอน และมอบสติกเกอร์เพื่อพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไป

ในชั้นเรียนเด็กๆจะได้ร้องเพลงเต้นประกอบจังหวะเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนได้สัมผัสกับจังหวะและทำนองของบทเพลง เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับความงดงามของเสียงดนตรีด้วยกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญที่สุดคือ เด็กจะรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมพร้อมไปกับครู

Q&A

ทุกๆกิจกรรมของการเรียนในชั้น Coo Chan & Kuru Kuru ที่ใช้ Eurhythmics นั้นไม่ได้เน้นเฉพาะการพัฒนาด้านดนตรีให้กับเด็กๆเท่านั้น แต่จะสามารถพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้าย พัฒนาทางด้านโสตประสาท ซึ่งการใช้ Eurhythmicsในชั้นเรียนของKawai Music School ได้ถูกวิจัยค้นคว้าและใช้ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 50ปี ซึ่ง Kawai เชื่อมั่นในพัฒนาการของเด็กในทุกๆส่วน โดยใช้Eurhythmics เด็กๆจะได้ฟังเพลงไพเราะจากครูผู้สอนโดยเล่นเปียตลอดชั่วโมง เด็กๆจะได้ยินเสียงร้องพร้อมกับ CD ที่บรรจุเพลงที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวัยละพัฒนาการของเด็ก เด็กจะได้ฟังมีการโต้ตอบและรู้สึกดีๆ สิ่งสำคัญคือ ได้พัฒนาทุกๆส่วนของร่างกานโดยได้ประสบการณ์ตรงจากการฟังดนตรีที่มีความงดงาม

Course

Target age: 2 years Group lessons (accompanied by guardian)
Teachers: 2 Duration: 60 minutes/session
Frequency: 3 times a month (36 per year)
Periods: Course starting in spring – 1 year / Course starting in Autumn – 6 months

* Lesson duration includes entering and leaving the classroom.

Why We Are The Best Place To Learn

Certified and Experienced Teachers
Before & After School Care
Certified Curriculum
Safe & Secure Environment

For the needs of special plans can contact

: 02-101-0618

: kawaimusiccwt@gmail.com

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618