Kawai Student Concert 2K19

Kawai Student Concert 2K19  เป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่ทางสถาบัน จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักเรียนของเราได้แสดงความสามารถ ที่ได้เรียนดนตรีมา โดยการจัดแสดงในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการแสดงของมืออาชีพมากที่สุด ทั้งทางด้านเวที อุปกรณ์เครื่องเสียง ระบบไฟบนเวที การแสดงที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นห้องเรียนใหญ่ที่ น้องๆจะได้เรียนรู้จากการทำจริง แสดงจริง บรรยากาศจริง เพื่อนำไปพัฒนาทักษะทางด้านอื่นๆได้อย่างรอบด้านอีกด้วย