หลักสูตร

รายการหลักสูตรของเรา …

กว่า 60 ปีแล้ว กับการค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรี ศึกษากับการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัย 1 ปี
ที่มีปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กๆ ทุกคนตั้งแต่วัยเพียง 1 ปี
โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง

สำหรับเด็กวัย 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสานสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง Coo Chan Land เราใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน บรรยากาศในคลาสของ Coo Chan Land เราใช้การสอนแบบ Eurhythmics ให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง มีจิตนาการไปพร้อมกับการสอนของครู เมื่อเด็กๆฟังเสียงเปียโน Acoustic จะทำให้เด็กๆ รู้สึกสบาย สนุก และไม่เครียด 

วัย 2ปี กับช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจะเข้าใจคำสั่ง และมีเหตุผลเพิ่มขึ้น

Kulu Kulu Club เราใช้ดนตรีกับการพัฒนาโดยใช้บรรยากาศในชั้นเรียน สนุกสนานกับเสียงดนตรี มีการเล่านิทานประกอบดนตรีเพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพและเสียง มีเกมส์ดนตรีให้เด็กๆได้เล่นไปกับคุณครู และผู้ปกครอง ความสนุกสนานในชั้นเรียน Kulu Kulu Club ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ

Hello Music Vol. 1 สำหรับเด็กวัย 3 ปี

เด็กวัย 3 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรี ของ Hello Music จะใช้พัฒนาการของวัย 3ปีนี้มาจำลองในชั้นเรียนโดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลง

Hello Music Vol.2 สำหรับเด็กวัย 4 ปี

เด็กๆวัย 4ปีเริ่มมีพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ชอบการแสดงออก อยากโชว์ และมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก,ใหญ่เพิ่มขึ้น Hello Music ในชั้นเรียนจะเพิ่มทักษะการเล่นเปียโนโดยใช้ Rhythmic และ Solfeggio เป็นสื่อของการสอนให้ซึมซับกับจังหวะต่างๆโดยให้ร่างกายนั้นได้สัมผัสกับ Melody และ Rhythm เด็กๆจะเริ่มพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะได้ใช้ในการพัฒนาการเล่นดนตรีระดับสูงขึ้นต่อไป บรรยากาศของชั้นเรียนจะมีความสนุกสนาน เด็กๆจะรู้จักดนตรีในหลากสไตล์ ผ่านการบรรเลงของครูผู้สอน ทำให้เด็กๆเริ่มมีความซาบซึ้งในสุนทรีย์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น

ด้วยประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ ทางการสอนเปียโนของ Kawai Music Education หลักสูตรเปียโนSound Tree สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการสอนที่เน้นให้เข้าใจดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกการฟัง ร้อง และเล่นเปียโน ที่สำคัญคือเด็กๆจะสามารถอ่านโน๊ตได้ อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจทฤษฎีทางดนตรีที่สอดแทรกในบทเรียนที่สำคัญคือ เด็กๆจะมีความสุข ชอบและรักการเล่น รวมถึงการฝึกซ้อม สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการบรรเลงได้อย่างอิสระ และเกิดสุนทรีย์ทางดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนกับ Sound Tree Method

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618