Coo Chan Land

Coo Chan Land
คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปี

Coo Chan Land คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสาทสัมผัสทั้งห้า Coo Chan Land เราใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสทางร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน

บรรยากาศใน คลาสของ Coo Chan Land เราใช้การสอนแบบ Rhythmic ให้เด็กๆวัย 1ปีมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง ด้วยจังหวะที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสบายไม่เครียด และฟังเสียงเปียโน Acoustic ของคุณครูจะทำให้เด็กวัย 1ปีนั้นมีจินตนาการไปพร้อมกับการสอนของคุณครู

วัย 1ปีกับช่วงแห่งการพัฒนา เริ่มต้นสัมผัสความสุนทรีย์ทางดนตรีกับ Coo Chan Land ที่จะช่วย ขับกล่อม จิตใจ อารมณ์ ของลูกน้อย อันเป็นฐานสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาด้านอื่นของร่างกายอารมณ์ และจิตใจของลูกน้อยต่อไป

Coo Chan Land คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปี เสมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และเด็ก โดยใช้กิจกรรม Rhythmic เด็ก 1ปี จะเริ่มรู้สึกถึงดนตรีโดยผ่านการฟัง แล้วมีการโต้ตอบอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเด็กวันนี้ พร้อมๆไปกับการพัฒนาด้านการสื่อสาร และความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ Kawai Music School เชื่อว่าเราใช้ดนตรีเป็นสื่อประสานระหว่าง

ผู้ปกครองกับลูกในวัย 1ปี Coo Chan Land คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปี จะช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเด็กวัยนี้ได้ดียิ่ง และเราเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กวัย 1ปีนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจมั่นคงแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ในอนาคตต่อไป

รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม Group Lesson

โดยมีครู 2 ท่านที่จะดูแลการเรียนการสอนอย่างละเอียด และพิถีพิถันกับบุคลิกลักษณะเฉพาะรายบุคคลก่อนเริ่มการเรียน KawaiMusic Schoolจะไม่ใช้สูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียวในการดูแลเด็กๆทุกคน เพราะเราให้ความเคารพกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่ามีความไม่เหมือนกัน

Lesson

พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5 โดยใช้ดนตรีและคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นสื่อในกิจกรรม Kawai Music Education System ใช้ Eurhythmic เป็นวื่อการเรียนจะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5 ของเด็กๆ โดยให้ดนตรี และ
ผู้ปกครองเป็นสื่อกลางในการพัฒนา

Warming up

ก่อนการเรียนจะเริ่มขึ้นครูจะใช้ดนตรีในการ warm up (เตรียมความพร้อม)โดยเรียกชื่อนักเรียนและสนุกสนานกับcharacter พระเอก Coo Chan หรือ Kuru Kuru Chan ใช้ทำนองและจังหวะเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กๆในชั้นตื่นตัวและสนุกสนาน

Play to the rhythm

ใช้ดนตรีเป็นสื่อให้เด็กๆได้สัมผัสเสียงดนตรีทั้งทำนองหรือจังหวะทั้งร่างกายทุกส่วน Kawai Music Education System เราใช้ทำนองและจังหวะที่ชัดเจนจากง่ายๆละพัฒนาขึ้น เด็กๆจะสัมผัสถึงจังหวะที่ครูผู้สอนเล่นผ่าน Piano จากจังหวะที่พอเหมาะกับในวัยของเด็กๆ เด็กๆจะสัมผัสได้ถึง รูปแบบจังหวะต่างๆที่ครูเล่นโดยให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกับเสียงดนตรี

Sing songs

นอกจากการได้บริหารร่างกายกับดนตรีด้วยทำนองและจังหวะแล้ว เด็กๆก็ยังสามารถร้องเพลงง่ายๆกับครู
และผู้ปกครองอย่างสนุกสนาน

Q&A

เด็กเพียง 1ปี ยังไม่สามารถพูดคุยเป็นประโยค ยังเดินไม่ได้คล่องแคล่ว ในชั้นเรียน Coo Chan Land จะทำให้เด็กวัยเพียง1ปี สนุกสนานไปครูผู้สอน ผู้ปกครองอย่างเป็นธรรมชาติ จากเพลงที่ครูเล่น และร้องผู้ปกครองจะสัมผัสลูกน้อย กอดสัมผัสด้วยจังหวะ หรือทำนองทางดนตรีจะทำให้ซึมซับเข้าไปในตัวเด็กน้อยได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากที่อยู่นิ่งๆ เด็กวัย 1ปีนั้นจะค่อยๆมีการโยกตัว ปรบมือ กระดิกเท้าไปตามจังหวะดนตรี หรือแม้แต่อัมเสียงเพลงได้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด เพราะเด็กๆนั้นได้ ซึมซับดนตรีเข้าไปในร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อย่างไม่รู้ตัว

Course

Target age: 1 year Group lessons(accompanied by guardian) Teachers: 2Duration: 40 minutes / sessionFrequency: 3 times a month (36 per year)Periods: Course starting in spring – 1 year / Course starting in Autumn – 6 months
* Lesson duration includes entering and leaving the classroom

Teaching Materials

  • Text books (2 books)
  • CDs (1)
  • Attendance stickers

* Both for the first half and the second half stage
* Image shows the material for the first half stage For children in four-year-olds or older

Why We Are The Best Place To Learn

Certified and Experienced Teachers
Before & After School Care
Certified Curriculum
Safe & Secure Environment

For the needs of special plans can contact

: 02-101-0618

: kawaimusiccwt@gmail.com

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618