โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618

Kawai Music School

ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1956 กว่า 60 ปีแล้ว กับการค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรี ศึกษากับการพัฒนาเด็กเป็นโรงเรียนสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ที่มีปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กๆ ทุกคน
ตั้งแต่วัยเพียง 1 ปีโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง

บุคลิกภาพเฉพาะ

ให้โอกาศเด็กๆ ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระไม่ปิดกั้นหรือบังคับ

พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก

เราสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาศพัฒนาบุคคลิกภาพที่ดีของตนเองให้สมบูรณ์

เข้าใจพัฒนาการของเด็ก

คุณครูที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของเด็กๆ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ

หลักสูตรสอนดนตรี
Kawai Music School
สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

Coo Chan Land

คอร์สเรียนสำหรับเด็กเล็กวัย 1ปี จะช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเด็กวัยนี้ได้ดียิ่ง และเราเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กวัย 1 ปีนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

Kulu Kulu Club

สำหรับเด็กวัย 2 ปี เป็นวัยที่ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน มีเหตุผลเพิ่มขึ้น

Hello Music

สำหรับเด็กวัย 3-4 ปี เป็นวัยที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง

Piano Course

คอร์สเรียนสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป กับบทเพลงที่ดีไซน์เข้ากับธรรมชาติที่เด็กๆ เคยชิน และชื่นชอบ เปิดโอกาศให้เด็กๆได้มีโอกาศโชว์พลังทางด้านดนตรีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์

โรงเรียนสอนดนตรี
Kawai Music School
สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

0
ครู
0
นักเรียน
0
คอร์สเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618